Marts Design heeft het ontwerp voor de nieuwe locatie gemaakt en de bouwbegeleiding verzorgd. De uitdaging binnen dit project lag in het feit dat er slechts een beperkt budget beschikbaar was ten opzichte van de wensen en het krappe tijdsframe waarin het ontwerp gerealiseerd moest worden. We hebben nauw samengewerkt met de klant om te zorgen dat de functies konden worden herschikt en geplaatst binnen het gestelde budget. Het doel was om binnen de bestaande situatie meer sfeer te creëren, met name bij de pantry’s en de receptie, passend bij het profiel van de afdeling. Hierbij is negentig procent van het bestaande meubilair hergebruikt.