Blije gebruikers

Het is altijd leuk om een bedankje te ontvangen van je opdrachtgever omdat ze zo blij zijn met het verloop of resultaat van een project. Het is echter extra speciaal om een bedankje te ontvangen vanuit de gebruikers. Onze projecten brengen eigenlijk altijd verandering met zich mee, wat toch voor veel mensen lastig is. Gebruikers zijn daarom in eerste instantie lang niet altijd blij met de plannen die wij gevraagd worden ten uitvoer te brengen. Daarom is het extra speciaal om achteraf toch een dankbetuiging te ontvangen. Onze projectmanager Lotte Wieringa ontving onlangs een prachtige bos bloemen na afloop van een project. De gebruikers hadden compleet andere verwachtingen van de manier waarop de veranderingen zouden verlopen en waren uiteindelijk erg blij met de manier waarop alles was gegaan en het geduld wat Lotte had tijdens het project. Het blij maken van gebruikers maakt ons werk plezierig en het geeft veel voldoening als je mensen met een negatieve verwachting uiteindelijk in kan laten zien dat er ook een positieve kant is en misschien wel blij kan verrassen. Bij bovengenoemd project zijn we hier in elk geval weer goed in geslaagd.